Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÄLSA - Virus och bakterier & Alkohol, narkotika och tobak

Skapad 2020-01-07 16:34 i Högåsskolan Knivsta
Öka elevernas kunskaper om tobak, alkohol samt andra droger och vilka konsekvenser användning av dessa kan få.
Grundskola 6 Biologi Svenska
HÄLSA Vikten av att ta hand om vår kropp, sömn, kost och motion. Vikten av sociala relationer och vanliga sjukdomar. (Bakterier och virus). Att motivera till ett aktivt ställningstagande mot tobak, alkohol samt olika droger. Att ge kunskap om tobak, alkohol samt andra droger och dess följder.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Hälsa, sömn, kost, motion och sjukdomar, samt alkohol, tobak och andra droger.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att se på film, läsa faktatexter från olika källor samt skriva egna texter. 

Du skall redovisa dina kunskaper genom att göra en egen affisch där du väljer en "drog";  skriver/ritar olika fakta samt några motiveringar varför man inte skall börja använda "drogen".  Arbeta i läsebok med tillhörande arbetshäfte.

 

Vad ska du lära dig?

Du skall kunna ta ställning till och stå för det du tycker, fakta /värderingar! Du ska få kunskap om tobak, alkohol samt andra droger och dess följder.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?
 Du skall redovisa dina kunskaper genom att göra en egen affisch där du väljer en "drog";  skriver/ritar olika fakta samt några motiveringar varför man inte skall börja använda "drogen".  Arbeta i läsebok med tillhörande arbetshäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi
Biologi kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
Insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
 • Bi  E 6
Insats krävs
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
 • Bi  E 6
Insats krävs
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Samband i människokroppen
 • Bi  E 6
Insats krävs
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: