👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1 NANNAT51

Skapad 2020-01-07 16:51 i OS Gymnasiesärskolan Oskarshamn
Gymnasiesärskola Naturkunskap
Du utvecklar din/dina: Kunskaper om växter och djur och sambanden i naturen. Förmåga att reflektera över sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden, miljö- och klimatfrågor och jordens resursfördelning. Kunskaper om samband i människokroppen. Förmåga att genomföra undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt växter, djur och ekosystem. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt samband i människokroppen. Dessutom samtalar eleven om hälsa, levnadsförhållanden, miljö, klimat och resursfördelning och beskriver förhållandevis komplexa samband.
  Nan  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt växter, djur och ekosystem. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt samband i människokroppen. Dessutom samtalar eleven om hälsa, levnadsförhållanden, miljö, klimat och resursfördelning och beskriver lätt identifierbara samband.
  Nan  C
 • Eleven medverkar i att beskriva växter, djur och ekosystem. Eleven medverkar också i att beskriva samband i människokroppen. Dessutom medverkar eleven i att samtala om hälsa, levnadsförhållanden, miljö, klimat och resursfördelning och i att beskriva samband.
  Nan  E
 • När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen använder eleven metoder och utrustning på ett ändamålsenligt sätt.
  Nan  A
 • När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen använder eleven metoder och utrustning på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Nan  C
 • När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen medverkar eleven i att använda metoder och utrustning.
  Nan  E