Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

natur och miljö estetisk verksamhet

Skapad 2020-01-07 17:03 i Milnergymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO Estetisk verksamhet, ESE
Du ska nu under 4 veckor få lära dig mer om våra vinterfåglar

Innehåll

Vinterfåglar

var finns det fåglar ? vad bor fåglarna ?

Hur ser fåglar ut ?

Vad har fåglar för funktion ?

Varför stannar en del fåglar kvar på vintern?

Hur låter fåglar ?

Vilket material ska du använda för att gestalta en fågel.

Lyssna efterfågel leken Fågel ,fisk eller mittimellan hur det getaltas med ljud och rytmer.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
  ESE
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • Centralt innehåll
 • Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
  ESE  -
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE
 • Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material. I kre­ativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO
 • Eleven deltar i att genomföra fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven deltar också i att orientera sig i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar eleven i att mäta och planera tid.
  NAO
 • Eleven kommunicerar om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven berättar då om människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO
 • Eleven genomför fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven orienterar sig också i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter mäter och planerar eleven tid.
  NAO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: