Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2020-01-07 17:11 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I ämnet svenska kommer vi att arbeta med olika typer av texter. En instruerande text är en text som berättar så tydligt som möjligt hur något ska göras. Det kan vara t.ex. ett recept, spelinstruktion eller bruksanvisningar.

Innehåll

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna::

- Förklara hur en instruerande text är uppbyggd.

- Steg för steg ge och ta en tydlig instruktion.

- Skriva med ämnesspecifika ord.

- Skriva en instruerande text med rubrik, bakgrund, lista med stegvisa instruktioner.

- Använda verb i imperativ.

 

Undervisning och övning

Vi kommer att arbeta efter cirkelmodellen. Där arbetar vi både skriftligt och muntligt. Bildresultat för cirkelmodellen svenska

- Vi kommer modellera olika former av instruerande texter. Samt diskutera olika exempels fördelar och nackdelar.

- Vi kommer följa arbetsmaterialet i "Klara Svenskan" åk 4.

 

Examinationsuppgift 

 

Skriva en instruerande text.

 

 

Bedömning

Du bedöms enligt bedömningsmatrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

E
C
A
Skriva
Du skriver med rubrik, bakgrund, lista med stegvisa instruktioner.
Skriva
Du skriver korta, tydliga meningar.
Skriva
Du använder dig av tidsord och imperativ.
Skriva
Du använder ämnesspecifika ord och prepositioner.
Skriva
Du använder enkla bilder eller symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: