Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dalarna

Skapad 2020-01-07 17:51 i Blötbergets skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Bild
Dalarna är vårt landskap men vad vet du om det? Känner du till Carl Larsson, Falu gruva, Zorn, Rättvik, Siljan, Vasaloppet m.m? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig när vi arbetar med/om Dalarna. Spännande!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I detta område ska du lära dig mer om vårt landskap Dalarna. Vi kommer att titta på kartor, ta reda på vad det finns för skogsbruk, gruvor, turism, kultur, kända personer och sevärdheter i Dalarna. Du kommer även att få lära dig vad vi har för landskapsblomma och landskapsdjur samt skapa din egen Dalahäst och kurbits.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att;

* titta på film

* läsa broschyrer, texter och böcker

* söka information på Internet

* samtala och arbeta i grupp (se ovan)

* skriva faktatexter

* skapa egna Dalahästar

* skapa egna kurbitsar

 

Vad kommer att bedömas?

Du ska kunna;

* peka ut var Dalarna ligger på en karta och sätta ut några av städerna, fjällen, älvarna och sjöarna som finns i Dalarna

* berätta och ge exempel på vad det finns för naturtyper i Dalarna

* berätta något om flera kända personer i Dalarna, ex. Zorn, Carl Larsson

* berätta och ge flera exempel på vad du kan göra i Dalarna och vad det finns för sevärdheter

* skriva en faktatext om Dalarna och någon känd person/ställe

* skapa din egen Dalahäst och kurbits

Hur du får visa vad du kan?

Du får visa vad du kan genom att;

* delta aktivt under lektionerna

* svara på frågor och berätta muntligt om det du har lärt dig

* skriva en egen faktatext

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: