Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk8 vt 2020 - kap 10. Miljarder liv i en kropp

Skapad 2020-01-07 17:59 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi ska tillsammans undersöka hur andningen, matsmältningen och blodomloppet samarbetar i våra kroppar. Du ska utveckla en förståelse för och kunna förklara det som händer i kroppen utifrån tre olika nivåer: molekyler, celler och organ.

Innehåll

 

Läromedel: Gleerups digitala - Biologi - kap 10

Tid: vecka 2-11

Redovisning: Skriftliga prov som omfattar människans andning, matspjälkning och blodomlopp samt deras samverkande funktion. Dessa kommer att ges som obligatoriska delprov på respektive avsnitt innan slutliga provet för högre måluppfyllelse. Genomföra laborationer med dokumentation som berör ovanstående begrepp.

Bedömning: Enligt bifogad matris för arbetsområdet

Mål

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

 

Centralt innehåll

Avsnittet behandlar delar av följande centrala innehåll:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 

Lär mer

 • Ha kunskap om människans matspjälkning 
 • Förstå sambandet mellan andningsrytm och cellandning 
 • Kunna beskriva blodomloppet hos olika ryggradsdjur
 • Förstå samband mellan blodgrupper och antikroppar samt känna till Rh-faktorn 
 • Veta hur människan kan ändra sitt blodvärde och förstå riskerna med detta 

Matriser

Bi
Bi - kap 10. Miljarder liv i en kropp

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör området
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar enkla motiveringar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar utvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar välutvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
2
genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Eleven kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar.
3
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som rör området.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: