Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hungerspelen - vad tycker du?

Skapad 2020-01-07 18:11 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 8 Svenska
24 deltagare. Bara en överlever. Allt direktsänds. Har du någonsin funderat över hur du skulle klara dig i en extrem situation som till exempel en jordbävning, strandsatt i en öken eller en djungel eller kanske helt utan mat och vatten? Kan allt visas i en direktsänd tävling? Boken Hungerspelen av Susanne Collins kommer att ge dig möjlighet att både skriva och prata om innehåll, budskap och dina egna funderingar och erfarenheter utifrån de händelser och karaktärer som huvudpersonen stöter på i sin kamp för överlevnad. Du kommer också att få träna på att se kopplingar mellan fiktion och verklighet, genom att läsa tidningsartiklar och se dokumentära klipp från det verkliga livet. Begrepp som yttrandefrihet och propaganda sätts in i ett aktuellt sammanhang.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

  • Du läser boken Hungerspelen.
  • Du skriver läslogg i din One Note under läsningens gång där du svarar på frågor och reflekterar kring innehåll och budskap, samt gör kopplingar till egna funderingar och erfarenheter.
  • Genom att ge och ta emot respons (via Two stars and a wish), tränar du och dina kamrater på att vidareutveckla och anpassa ert skriftspråk så att era tankar och åsikter blir tydliga, men också att ni följer regler för stavning, meningsbyggnad och skiljetecken.
  • Du tränar på att delta i samtal och ställa relevanta frågor som leder diskussionen vidare.
  • Du läser tidningsartiklar och ser dokumentärer, som ger dig möjlighet att förstå begrepp som yttrandefrihet och propaganda.
  • Du arbetar med nya ord.
  • Texter som vi skriver under arbetets gång: insändare, dagbok samt debattartikel.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Argumenterande text Hungerspelen

 • Hungerspelen - argumenterande text

 • Hungerspelen - insändare

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: