Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk och decimaltal

Skapad 2020-01-07 18:24 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om bråk och decimaltal samt sambandet mellan dessa. Vi utgår från kapitel 4 i Formula 7.

Innehåll

 Mål 

När du arbetat med det är området ska du kunna 

  • jämföra storleken av bråk
  • växla mellan bråkform, blandad form och decimalform
  • förlänga och förkorta bråk
  • beräkna hur mycket bråkdelen av något är
  • göra beräkningar med bråk

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi arbeta enskilt, i grupp och i helklass, med till exempel genomgångar, problemlösning, aktiviteter och diskussioner.

 

Planering 

Nedan finner du en preliminär planering för vad vi kommer arbeta med under varje vecka. Inom parentes står vilka uppgifter du minst bör ha räknat för att ligga i fas med undervisningen. Dessa uppgifter täcker grunderna för arbetsområdet. 

 

v. 3

Bråkdelar (4001-4009)

Bråkform och blandad form (4010-4015)

Förkorta bråk (4016-4024)

v. 4

Förlänga bråk (4029-4037)

Bråkform och decimalform  (4040-4055)

v. 5

Jämföra bråk (4056- 4060)

Del av det hela (4111-4119)

Addition och subtraktion av bråk (4124-4133)

v. 6

Addition och subtraktion av bråk (4135-4140)

 

Prov fredag 7/2

 

Bedömning

Vid bedömning av dina kunskaper kommer din lärare att titta på följande förmågor. 

  • Metod – Kunna använda de metoder vi gått igenom och kunna välja rätt metod, t.ex förkorta och förlänga bråk.

  •  Begrepp – Förstå, kunna använda och veta hur de centrala begrepp vi arbetat med hänger ihop.

  •  Problemlösning – Kunna lösa matteproblem kopplade till bråk och decimaltal.

  •  Resonemang – Kunna motivera hur man har tänkt och förklara varför.

  •   Kommunikation – Kunna redovisa sin uträkning och tankegång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: