Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-01-07 18:31 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Geografi
Arbetsområdet "Norden" i geografin. VT ´20.

Innehåll

Bedömning:
Diskussioner

Bedömningsuppgift

Skriftlig uppgift

Tidsplan / Lektionsplanering:
V. 5-14

Digitala aktiviteter
Söka information

Skriva texter

Filmer

Begreppslista:
Se begreppslista på google classroom. 

 • Norden
 • Skandinavien
 • Självstyre
 • Morän
 • Flyttblock
 • Fjord
 • Skärgård
 • Högplatå
 • Lava
 • Markland
 • Gejser
 • Inuiter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Norden

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Natur
Kunskaper om hur jordytan förändras.
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Natur
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du har grundläggande kunskaper om ländernas natur.
Du har goda kunskaper om ländernas natur.
Du har mycket goda kunskaper om ländernas natur.
Kultur
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du har grundläggande kunskaper om ländernas kultur.
Du har goda kunskaper om ländernas kultur.
Du har mycket goda kunskaper om ländernas kultur.
Natur & Kultur
Samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du använder dig av enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du använder dig av förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du använder dig av komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt. 

Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan undersöka norden med kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan på ett enkelt sätt berätta varför du använder de här källorna. 

Du kan undersöka norden med kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan undersöka norden med kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett välfungerande sätt. Du för väl utvecklade resonemang kring källornas användbarhet.
Hållbar utveckling
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. Du ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. Du ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. Du ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi. Du visar det genom att med relativt god säkerhet ex. beskriva namn, plats och storlek på olika geografiska objekt. Ex. Städer, sjöar och hav.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi. Du visar det genom att med relativt god säkerhet ex. beskriva namn, plats och storlek på olika geografiska objekt. Ex. Städer, sjöar och hav.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi. Du visar det genom att med relativt god säkerhet ex. beskriva namn, plats och storlek på olika geografiska objekt. Ex. Städer, sjöar och hav.

Ge
Mitt land i Norden

Rubrik 1

Nivå 1
Insats krävs
Nivå 2
Godkända kunskaper
Nivå 3
Utvecklade kunskaper
Ny nivå
Mycket utvecklade kunskaper
Natur
Når ej godkända kunskaper.
Du kan enkelt berätta om hur naturen och landskapen ser ut i landet.
Du kan detaljerat redogöra för landets natur och landskap.
Du kan detaljerat redogöra för landets natur och landskap. Du kan jämföra landets natur med andra länder i Norden. Du kan resonera kring hur landets natur förändras.
Kultur
Når ej godkända kunskaper.
Du kan enkelt berätta om landets kultur. Exempelvis språk, konst och litteratur.
Du kan detaljerat berätta om landets kultur. Exempelvis språk, konst och litteratur.
Du kan detaljerat berätta om landets kultur. Exempelvis språk, konst och litteratur. Du kan jämföra landets kultur med andra länder i Norden. Du kan resonera kring hur landets Kultur förändras.
Klimat
Når ej godkända kunskaper.
Du kan enkelt berätta om landets klimat.
Du kan detaljerat berätta om landets klimat.
Du kan detaljerat berätta om landets klimat. Du kan jämföra landets klimat med andra länder i Norden. Du kan resonera kring hur landets klimat förändras.
Industrier
Når ej godkända kunskaper.
Du kan enkelt berätta om landets industrier.
Du kan detaljerat berätta om landets industrier.
Du kan detaljerat berätta om landets industrier. Du kan jämföra landets industrier med andra länder i Norden. Du kan resonera kring hur landets industrier förändras och påverkar naturen.
Historia
Når ej godkända kunskaper.
Du kan enkelt berätta om landets historia.
Du kan detaljerat berätta om landets historia.
Du kan detaljerat berätta om landets historia. Du kan jämföra landets historia med andra länder i Norden. Du kan resonera kring hur landets historia påverkat hur landet ser ut och verkar idag.
Centrala begrepp
Når ej godkända kunskaper.
Du använder dig av enstaka centrala begrepp i rätt sammanhang.
Du använder dig av flera centrala begrepp i rätt sammanhang.
Du använder dig av flera centrala begrepp i rätt sammanhang. Du resonerar kring begreppen och hur de hänger samman.

Ge
Prov - Norden

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Begrepp
Uppnår inte kraven för godkänt.
Du vet vad några geografiska begrepp betyder.
Du vet vad flera geografiska begrepp betyder. Du kan använda dig av geografiska begrepp på ett korrekt sätt.
Namngeografi
Uppnår inte kraven för godkänt.
Du kan namnen på Nordens länder, var de ligger och hur deras flaggor ser ut.
Du kan namnen på Nordens länder, var de ligger och hur deras flaggor ser ut. Du vet vilka länder som tillhör Skandinavien. Du kan nämna någon vulkan, bergskedja, hav och så vidare.
Klimat
Uppnår inte kraven för godkänt.
Du kan enkelt redogöra för olika klimat i Norden. Du kan enkelt redogöra för hur Golfströmmen påverkar klimatet i Norden.
Du kan utvecklat redogöra för olika klimat i Norden, Du kan utvecklat redogöra för hur Golfströmmen påverkar klimatet och människorna i Norden.
Natur
Uppnår inte kraven för godkänt.
Du kan enkelt redogöra för olika naturtyper och naturlandskap.
Du kan utvecklat redogöra för olika naturtyper och naturlandskap. Ex. Varför det är vissa naturlandskap i Norge och ett annat i Danmark.
Industri
Uppnår inte kraven för godkänt.
Du kan enkelt redogöra för olika nordiska industrier.
Du kan utvecklat redogöra för olika nordiska industrier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: