👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division -Matematik åk 4

Skapad 2020-01-07 20:24 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer under två perioder denna vår att arbeta med multiplikation och division.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:
-skriva och tolka uttryck,
-multiplikationstabellerna,
-multiplikationsuppställning,
-multiplikation med 10, 100, 1000,
-division med 10, 100, 1000,
-kort division,
-överslagsräkning,
-använda dig av en miniräknare.
 

Metod

Vi kommer att arbeta med matematikboken som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlen innehåller, en del arbete sker även praktiskt.
Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under och i slutet av arbetets gång sker olika bedömningssituationer. Läxor tillämpas för att befästa kunskaperna.

Bedömning

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du:
-redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt,
-deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter,
-använder dig av begrepp som hör till avsnittet,
-presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter, dvs hur du visar att du tillägnat dig innehållet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division -Matematik åk 4

Multiplikation och division

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva och tolka uttryck
Du kan med stöd skriva och tolka uttryck.
Du kan skriva och tolka uttryck.
Du kan med säkerhet skriva och tolka uttryck.
Multiplikationstabellerna
Du klarar av att beräkna tabellerna 1-5 i huvudet.
Du har automatiserat tabellerna 1-5 och klara av att beräkna tabellerna 6-9 i huvudet.
Du har automatiserat tabellerna 1-9.
Multiplikation, uppställning
Du kan beräkna en uppställning i multiplikation utan minnessiffra.
Du kan beräkna en uppställning i multiplikation med minnessiffra.
Du kan med säkerhet beräkna en uppställning i multiplikation med flera minnessiffror.
Multiplikation med jämna 10-, 100- & 1000-tal
Du kan med stöd beräkna en multiplikation med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Du kan beräkna en multiplikation med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Du kan med säkerhet beräkna en multiplikation med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Division med jämna 10-, 100- & 1000-tal
Du kan med stöd beräkna en division med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Du kan beräkna en division med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Du kan med säkerhet beräkna en division med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Kort division
Du kan beräkna en kort division utan minnessiffra.
Du kan beräkna en kort division med minnessiffra.
Du kan med säkerhet beräkna en kort division med flera minnessiffror.
Överslagsräkning
Du kan med stöd göra en överslagsräkning och avgöra om svaret är rimligt.
Du kan göra en överslagsräkning och avgöra om svaret är rimligt.
Du kan med säkerhet göra en överslagsräkning och avgöra om svaret är rimligt.
Miniräknare
Du behöver stöd när du ska använda en miniräknare.
Du kan använda dig av en miniräknare som hjälpmedel vid beräkningar.
Du kan med säkerhet använda dig av en miniräknare som hjälpmedel vid beräkningar.