Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år7 - Materia

Skapad 2020-01-07 20:33 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
I kapitlet om materia ligger fokus på olika sätt att mäta, atomen och molekylens uppbyggnad, vad ett grundämne och ett sammansatt ämne är, vilka former materia kan befinna sig i, ytspänning, kapillärverkan och densitet.

Innehåll

Tidsperiod 

v. 2 - 5

Undervisningen

I undervisningen kommer du till exempel att lära dig om olika mått för längd och massa och vad materia och densitet är.

Vi kommer att använda boken och göra ett antal experiment för att söka skapa förståelse för olika fysiska fenomen och metoder. 

När du läst avsnittet ska du kunna:

 • vad som menas med enhet
 • känna till SI-systemet
 • förstå vad som menas med volym och massa
 • förstå vad som menas med storhet
 • känna till våra vanligaste enheter
 • känna till några prefix och vad de betyder
 • känna till begreppet materia
 • veta att alla ämnen består av atomer
 • veta att atomer kan bilda molekyler
 • veta vilka former materia kan befinna sig i
 • känna till begreppet ytspänning
 • känna till begreppet kapillärverkan
 • känna till begreppet densitet 
 • kunna ge några exempel på material som flyter eller sjunker i vatten

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMBBRwh1Oto

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR213567

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper på läxförhör, skriftliga uppgifter, laborationer och i diskussioner och aktiviteter i klassrummet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: