Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk4

Skapad 2020-01-07 21:48 i Annerstaskolan Huddinge
Biologi, fysik och kemi
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3) Fysik Kemi
NO-undervisningen i årskurs 4 kommer att utgå från läromedlet Koll på NO 4. Vi kommer att läsa faktatexter och göra spännande experiment.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med dessa områden: Skogen, värme, kyla & väder, naturen på vintern, vatten & luft, sjöar & vattendrag, höst, vår & sommar. 

 

Arbetssätt

Vi läser faktatexter, skriver faktatexter, ritar/målar, undersöker, experimenterar, tittar på faktafilmer, har läxor, har förhör, arbetar i grupp/individuellt samt redovisar både muntligt och skriftligt.

 

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen nedan.

Dessutom bedöms ditt arbete och engagemang på lektionerna.

Även dina hemuppgifter och dina förhör kommer att bedömas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

NO Fy Bi Ke
NO åk4

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skogen
- Du vet vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog. - Du kan berätta hur löv och döda djur bryts ner. - Du kan namnen på några träd, bär och svampar. - Du kan ge exempel på en näringskedja i skogen. - Du kan namnen på några rovdjur och bytesdjur. - Du vet vad människan använder skogen till. - Du kan förklara vad som menas med allemansrätten.
Naturen på vintern
- Du kan ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern. - Du kan ge exempel på hur olika växter klarar vintern. - Du kan förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan.
Vatten & luft
- Du vet vad en vattenmolekyl består av. - Du känner till vattnets olika former. - Du kan beskriva vattnets kretslopp. - Du vet att vissa ämnen kan lösas i vattnet. - Du kan berätta var vattnet i kranen kommer ifrån. - Du vet vad luft är. - Du vet något om hur människan kan påverka vatten och luft.
Sjöar & vattendrag
- Du kan ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige. - Du kan namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter. - Du vet vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö. - Du vet hur en fisk är uppbyggd. - Du vet hur en groda utvecklas från rom till vuxen. - Du kan ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.
Vår & Sommar
- Du kan namnen några vanliga blommor. - Du kan namnen på några fåglar i din närhet. - Du kan förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare. - Du kan förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa. - Du kan berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: