Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-20 franska åk 9 Fågelskolan

Skapad 2020-01-07 22:45 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Nu tar vi tag i det som återstår av franskkursen i steg 2! "Quand les choses se corsent, les durs s'y mettent!"
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Ett potpurri av en massa grammatikmoment, oregelbundna verb, trevliga texter, inspirerande ordfält och Language Café-babbel!

Innehåll

Innehåll och material

Vecka 3 - 22

Grammatik

1. Oregelbundna verb: aller – vouloir i presens, passé composé, imparfait och imperativ ca 30 st. Vi tränar in ca 3 st verb/vecka. När vi nått det sista verbet repeterar vi alla från början igen.

2. Adjektiv böjning, placering och komparation   (1 text)   beau, plus sympa, le/la plus sympa
3. Relativa pronomen : Qui/Que   
4. Personliga pronomen i objektsform   le, la, les 
5. Demonstrativa pronomen  ce, cet , cette, ces
6. Genitiv  le vélo de Marcel, du père. de la mère, de l'enfant, des cousins
7. Adverb  lentement, drôlement, rapidement, souvent, tard, beaucoup
8  Reflexiva verb i presens, passé composé (1 text)  je me douche, tu douches, il se douche
9. Ytligt beröra futur simple  je regarderai, tu regarderas
10. Ytligt beröra konditionalis je regarderais, tu regarderais

 

Ordfält & texter

- Djur   fler djur, ord för att beskriva djur  (1text)
- Kroppen, att ha ont (1 text)      
- Argumenterande fraser och andra vanliga uttryck som används i samtal
- Text om genomsnittsfransmannen, statistik (1 text)
- Yrken/Framtid      
- Att beställa biljetter + tolka information på ex flygplats/ järnvägsstation, 
- Att orientera sig i en stad, ord för olika affärer, byggnader, platser i sta'n                                                       

Muntlig och skriftlig redovisning av fransktalande land i världen

Kort muntlig framställan 3-5 minuter med audiovisuella inslag + text på mellan 400
och 600 ord.

 

Bedömning

Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar, redoviningar, Language Café)

- resultat på skriftliga förhör och prov

- enligt matrisen nedan

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Matriser

M2
Matris för Vt-17 i 9an franska Fågelskolan

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförråd - nya ord och uttryck
F innebär att kunskaps-kraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du har tagit till dig ungefär hälften av orden och uttrycken som vi arbetat med. Du kan använda dem i egna meningar så att innehållet blir något så när begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken som vi arbetat med och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat och förstå dem i berättande text.
30 oregelbundna verb
Du känner till verben och kan några av presensformerna och även pc-formen
Du kan i princip alla presensformer, pc-formen. Imparfait och imperatif känner du till men tillämpar dem inte med säkerhet själv
Du är helt säker på alla verbformer och tempus
Övriga grammatikmoment
Du känner till principerna och kan använda grammatik-reglerna, men det blir ofta fel
Du förstår, har repeterat in grammatik-reglerna och kan tillämpa dem med ganska stor säkerhet
Du förstår, har repeterat in grammatik-reglerna och kan tillämpa dem med stor säkerhet
Diskutera, uttal
Du kan göra dig förstådd med ett begränsat ordförråd. Det blir ofta fel, men med hjälp av kropps-språk och god vilja gör du dig förstådd hjälpligt
Du har ett mer omfattande ordförråd och kan variera dig något. Du gör dig lättare förstådd, använder fler strategier för en lyckad kommun-ikation.
Du uttrycker dig med en relativt ordrik vokabulär och du kommer ihåg att böja verben, tillämpa en del grammatik-regler även när du talar franska. Du använder flera olika strategier och visar god vilja att bli förstådd av den du talar med.
Realia 1
Du gör en godkänd redovisning av ett fransktalan-de land, som visar att du känner till levnadssätt och kultur i ett utom-europeiskt alnd
Du gör en bra redo- visning av ett fransk talande land som visar att du känner till en hel del om levnads-sätt och kultur i ett utom-europeiskt land
Du gör en utmärkt redo-visning av ett fransk- talande land som visar att du känner till mycket om levnads-sätt och kultur i ett utom-europeiskt land
Realia 2
Du kan redogöra för några enstaka fakta om genom-snittsfransmannen och om husdjur i Frankrike
Du kan redogöra för en hel del fakta om om genom-snittsfransmannen och om husdjur i Frankrike
Du kan redogöra för det mesta som vi läst om gällande genom-snittsfransmannen och om husdjur i Frankrike
Uppsats
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar med någon uttrycker du dig enkelt och hyfsat begripligt. Du använder dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar inter-aktionen. Du kan ibland förtydliga och variera det du säger och göra enstaka enkla förbätt-ringar.
När du skriver till exempel brev, mail och chattar med någon uttrycker du dig enkelt, rätt tydligt och ganska samman-hängande med fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar inter-aktionen. Du förtydligar och varierar det du säger och gör fler enkla förbätt-ringar.
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar med någon uttrycker du dig enkelt, tydligt och samman-hängande. med fraser och meningar. Det du uttrycker är i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du använder du dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar inter-aktionen. Du förtydligar och varierar det du säger och gör fler förbätt-ringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: