Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - åk 4

Skapad 2020-01-07 22:59 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med geografi och ska lära oss en massa om Sverige!!! Landskapen, städer, berg, hav, sjöar, älvar, istidens spår och processer, varför folk bor där de bor i Sverige, natur- och kulturlandskapen i vårt land, befolkningen som bor i Sverige, hur en karta fungerar och används, ord och begrepp som har med geografi att göra.
Grundskola 4 Geografi
Vi arbetar med geografi och ska lära oss en massa om Sverige. Vi ska lära oss om landskap, städer, berg, hav, sjöar, älvar, istidens spår och processer, varför folk bor där de bor i Sverige, natur- och kulturlandskap, hur en karta fungerar och används, ord och begrepp som har med geografi och kartkunskap att göra.

Innehåll

Mål

Detta ska du försöka lära dig så mycket som möjligt om när vi arbetar med området Sverige i geografi:

- Använda KARTOR för att hitta saker, ta reda på information om geografiska objekt (t ex städer, åar, sjöar,  bergstoppar - men även hur mycket det regnar på en viss plats om året eller vad det finns för vegetation i ett område)

- Varför BEFOLKNINGEN ÄR FÖRDELAD som den är i Sverige (varför bor det så lite människor i norra Sverige och så många i södra?)

- Känna till hur människor PÅVERKAR LANDSKAPET genom sitt LEVNADSSÄTT (vad de gör)

- Förstå och kunna använda ORD och BEGREPP som har med geografi att göra (t ex tematisk karta, topografisk karta, politisk karta, istiden, stad, sjö, hav, å, älv, bergskedja, bergstopp mm.

- Kunna BESKRIVA LÄGEN (ungefärlig plats) på några landskap sjöar, berg, städer, hav och älvar i Sverige, och även JÄMFÖRA STORLEK mellan några av dem

Arbetets innehåll

Arbetet kommer att ta upp följande innehåll (se nedan)

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att jobba på följande sätt bl a:

- Se filmer om landskap

- Arbeta med de olika landskapen

- Läsa om Sverige i geografiboken 

- Lära oss använda kartor för att hitta geografiska objekt och förstå de olika teckenförklaringarna och typer av kartor som finns (kartstudier)

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

BEDÖMNINGSSÄTT

- Ett Sverigetest för att bedöma namngeografin

- Mattias intervjuar eleverna om deras kunskaper kring kartor och hur man använder dem för att hitta objekt (kontinuerligt under lektionerna)

- Ett skriftligt arbete kring Sveriges landskap

Reflektion

Vad har du lärt dig?

Vad var roligt?

Vad var svårt?

Hur kan du bli bättre på geografi? 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Sverige - Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda KARTOR
Jag använder kartor på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT.
Jag använder kartor på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE SÄTT.
Jag använder kartor på ett VÄL FUNGERANDE SÄTT.
Förstå och förklara hur naturens egna krafter FORMAR OCH FÖRÄNDRAR LANDSKAPET
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra ENKLA RESONEMANG om hur jordytan formas av naturens krafter och vad detta får för betydelse för människor/naturen.
Jag har GODA kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra UTVECKLADE RESONEMANG om hur jordytan formas av naturens krafter och vad detta får för betydelse för människor/naturen.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra VÄLUTVECKLADE RESONEMANG om hur jordytan formas av naturens krafter och vad detta får för betydelse för människor/naturen.
Befolkningens fördelning i Sverige
Jag beskriver ENKLA samband mellan hur naturresurser, natur- och kulturlandskap och befolkningsfördelning hänger ihop.
Jag beskriver FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan hur naturresurser, natur- och kulturlandskap och befolkningsfördelning hänger ihop.
Jag beskriver KOMPLEXA samband mellan hur naturresurser, natur- och kulturlandskap och befolkningsfördelning hänger ihop.
Geografiska ord och begrepp
Jag använder geografiska begrepp på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Jag använder geografiska begrepp på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt.
Jag använder geografiska begrepp på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
BESKRIVA LÄGEN och JÄMFÖRA STORLEK mellan några geografiska objekt i Sverige
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om Sveriges namngeografi och kan med VISS SÄKERHET beskriva lägen på och jämföra storlek mellan några olika geografiska objekt.
Jag har GODA kunskaper om Sveriges namngeografi och kan med RELATIVT GOD SÄKERHET beskriva lägen på och jämföra storlek mellan några olika geografiska objekt.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om Sveriges namngeografi och kan med GOD SÄKERHET beskriva lägen på och jämföra storlek mellan några olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: