Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oprah Winfrey

Skapad 2020-01-08 07:44 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi kommer under ett par veckor arbeta med texten som handlar om Oprah Winfrey.

Innehåll

Vad?

Vi kommer att studera texten om Oprah Winfrey

Varför?.

Du ska utveckla dina förmågor i det svenska språket. Du kommer att få träna på att förbättra din läs och hörförståelse och du kommer också att få träna på att utveckla din förmåga i tala och samtala. Du kommer också att få träna på att skriva berättande texter och SMS.

Hur?

Vi läser texten och lär oss nya ord.

Vi lyssnar på texten och tränar uttal. 

Vi lyssnar på nyheter och olika hörövningar.

Vi tränar på att skriva berättande texter och SMS

Vi samtalar och talar om ämnen som är kopplade till texten.

Vi tränar ordföljd och grammatik

Vi tränar på att lära oss läsa och förstå tabeller och diagram.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förstå- else för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
  SFI  E
 • Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
  SFI  E
 • Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.
  SFI  E
 • Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  E
 • Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.
  SFI  E

Matriser

SFI
Matris kurs C

Kunskapskrav SFI kurs C

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Höra
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet. Du ska kunna förstå enkla meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet samt kommentera viktiga detaljer. Du ska kunna förstå meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet samt kommentera viktiga detaljer och kunna jämföra med till exempel egen erfarenhet. Du ska kunna förstå svårare meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Läsa
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet. Du ska kunna förstå enkla meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet samt kommentera viktiga detaljer. Du ska kunna förstå meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet samt kommentera viktiga detaljer och kunna jämföra med till exempel egen erfarenhet. Du ska kunna förstå svårare meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Muntlig produktion
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara begripligt.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara sammanhängande.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara tydligt.
Muntlig interaktion
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer.
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer. Du ska också kunna argumentera för en åsikt.
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer. Du ska också kunna argumentera för en åsikt och ställa följdfrågor för att utveckla samtalet.
Skriva
Du ska kunna skriva enkla texter; till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsare begriper. Du ska visa prov på variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Du ska kunna skriva enkla texter, till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsaren ganska tydligt förstår. Du ska ha en fungerande variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Du ska kunna skriva enkla texter; till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsaren klar och tydligt förstår. Du ska ha en väl fungerande variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: