Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A trip to London

Skapad 2020-01-08 08:11 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola F Engelska
Eleven ska lyssna på en beskrivning av en resa till London för att träna sin förmåga att ta in instruktioner om hur man kan röra sig kring och upptäcka sevärdheter på en främmande plats.

Innehåll

The task

o   The teacher is going to read up a text to you twice, listen closely and take notes.

o   Write down as much as you can about the trip under the headline Your description of the text.

o   Mark out a path and locations on the map. Include the edited picture of the map in this document.

o   Answer the questions in the end of the document.

Matriser

En
Listening and writing

Kriterier uppnås ej
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Att lyssna
Att lyssna i varierande form. T.ex. presentation, tal, filmer m.m.
-
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo […] i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo […]i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo […] i olika genrer.
Förståelse för hört material
Man visar att man förstår det man lyssnar om genom att förklara, diskutera, kommentera och även att agera med/mot innehållet.
-
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Att skriva
Man skriver och man använder synonymer och varierande sorters meningar, mallar och på andra vis förtydligar sin kommunikation för åhörarna. T.ex. new-old contract, hamburger-modellen
-
I […] skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I […] skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I […] skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Att anpassa
Man anpassar så sina åhörare förstår/är roade, hur man pratar/skriver med olika personer och vad för situation man är i.
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: