Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's Talk Food

Skapad 2020-01-08 08:12 i Maria Parkskolan Helsingborg
Bok: Happy 7 Förmågor som bedöms: läsa och höra.
Grundskola 7 Engelska
The following weeks we'll be focusing on the delicious subject "Food"! You will extend your vocabulary within the field of food/cooking. You will read British recipes, receive some interesting/scary facts about food and much more!

Innehåll

Kursplan i engelska

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Att lära sig nya och användbara ord inom området mat och matlagning. Att ta del av vanliga recept från den engelsktalande världen. Att öva läs- och hörförståelse genom att läsa och lyssna på olika texter om mat och matlagning och att skriva en text om "Your ideal meal".

Arbetssätt och undervisning

Under ett antal veckor övar vi på de olika förmågorna utifrån texter i kapitlet Let's Talk Food i läroboken Happy och annat material.

Visa vad du lärt dig

Du blir bedömd på:

- Läsförståelse

- Hörförståelse

- Din förmåga att delta i samtal

- Din förmåga att uttrycka dig i skrift

- Hur dina skrivna texter bearbetas för att bli bättre

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: