Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikverkstad

Skapad 2020-01-08 08:15 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
Musik förknippas med glädje och välmående, detta är två anledningar till att vi vill arbeta mer med musik i olika former.

Innehåll

Vad/varför:

Vi vill att musik skall vara en naturlig del i vår undervisning, musik förknippas med glädje och välmående och vårt mål är att barnen ska få känna och uppleva glädjen med att musicera, vi vill främja barnens lust att sjunga och musicera. Vi vill genom att använda oss av musik, sång och rytmik skapa ett lustfyllt lärande som leder till att barnen utvecklar sin rytmkänsla, sin språkutveckling och barnens ordförråd och begreppsuppfattning ökar. 

Hur:

Vi erbjuder barnen såväl planerade som spontana musikstunder i undervisningen, vi kommer ha klassiska sångsamlingar där vi sjunger låtar som är bekanta för barnen där barnen själva får vara med och önska låtarna. Vi kommer använda oss av sångpåsar, sångkort, instrument och självklart den egna kroppen.  Som ett extra stöd i barnens språkutveckling använder vi oss av TAKK vilket vi även kommer att göra under våra musikstunder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: