Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen, Förintelsen och Kalla kriget VT20

Skapad 2020-01-08 08:17 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Historia
Syftet med detta arbetsområde är att ni ska lära er om vad som hände före, under och efter världskrigen, varför det hände och hur vi kan försöka undvika att det aldrig händer igen. Vidare är syftet att förstå orsaker, händelseförlopp, följder och hur dessa historiska händelser påverkade människor då men som även påverkar oss idag och kommer att påverka vår framtid

Innehåll

Arbetsbeskrivning (så här skall vi jobba)

 Vi kommer att jobba med detta arbetsområde mellan veckorna 2 och 8 med examinationer under vecka 7 och början av vecka 8, utvärdering av arbetsområdet kommer att ske i slutet av vecka 8. Vi kommer att blanda filmer, föreläsningar, läsning och diskussioner för att nå de kunskapskrav som finns på momentet. Kunskapskraven finns under rubriken Bedömningsmatriser nedan.

Boken Historia kommer att vara grunden för detta arbetsområde. De kapitel vi kommer att jobba med är Första Världskriget (s. 332-353) 21 sidor, Mellankrigstiden (s. 354-373) 19 sidor, Andra Världskriget (s. 374-395) 21 sidor,  Det låter som många sidor, 60 st men allt på dessa sidor är inte text utan består av ex. bilder och kartor. Slår vi ut dessutom ut alla sidor på sex veckor handlar det om tio sidor i veckan delat på fem dagar, så handlar det om två sidor per dag i genomsnitt.

 

Socrative-test

Som vi gjorde vid förra arbetsområdet så kommer vi att genomföra tre socrative-test under arbetets gång.

Test 1: Första Världskriget, slutet av V4.

Test 2: Mellankrigstiden, slutet av V5.

Test 3: Andra Världskriget, slutet av V7.

 

Examinationsformer

Senast i slutat av V3 vill vi veta vilken examinationsform du tänker välja. Meddelas inget till oss innan dess kommer skriftligt prov bli den examinationsform som erbjuds under V8.

1. Skriftligt E-prov, början av V8 (bara det mest grundläggande kommer att vara med).

2. Muntligt seminarium, slutet av V7 (6-8 större frågor som lottas ut under seminariet),

3. Skriftligt prov, början av V8 (samma 6-8 större frågor som under seminariet).

4Redovisning ex. med hjälp av Keynote/PowerPoint, görs i början av V7,

5. Göra ett eget digitalt prov som du själv besvarar och skickar in här i Unikum under lärloggen, klart och inskickat till slutet av V7.

 

Fördjupningsuppgift Kalla kriget

För de som blir klara tidigare och de som vill göra en fördjupning så finns möjlighet att göra en redovisning på valfri väpnad konflikt som varit efter Andra Världskriget, ex. Koreakriget, Vietnamkriget, Gulfkrigen, Afghanistankriget m.fl. Uppgiften görs en och en eller i par om två. Vill du/ni göra en sådan fördjupning meddelas detta via mejl till din lärare om vilken konflikt du vill ha, en konflikt per person/par, först till kvarn. 

Filmtips SLI

För att kunna se filmerna på SLI måste ni ha en inloggning på SLI, om ni inte har en inloggning gå in på sli.se och skapa dig ett konto, följ instruktionerna på sidan.

Första världskriget http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%202802

Första världskriget Sverige NYHET http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203632

Förintelsen, 10 avsnitt, här introduktionen http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=SLIF1048-00

Andra världskriget http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%202942

Andra världskriget Svergie http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203398

Andra världskriget Europa del 1 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203155

Andra världskriget Europa del 2 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203156

Kalla kriget Sverige http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U41411-07

Filmtips YouTube

Det finns väldigt mycket filmer om världskrigen på YouTube av varierad kvalitet och tillförlitlighet. En serie som består av många delar och är bra och tillförlitlig är Världens undergång, Första världskriget 3 delar, Andra världskriget 6 delar.

 

Matriser

Hi
Kunskapskrav Världskrig, förintelsen och Kalla kriget

Dessa förmågor har du visat under detta arbetsområde

F
E
C
A
,
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom de perioderna vi behandlar under detta arbetsområde.
Du har goda kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom de perioderna vi behandlar under detta arbetsområde.
Du har mycket goda kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom perioderna vi behandlar under detta arbetsområde
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Detta visas genom att du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Detta visas genom att du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Detta visas genom att du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du skall även visa grundläggande kunskaper kring Förintelsen och andra folkmord..
Du skall även visa goda kunskaper kring Förintelsen och andra folkmord.
Du skall även visa mycket goda kunskaper kring Förintelsen och andra folk¬mord.
,
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan föra enkla diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Dessutom beskriver du enkla samband mellan perioderna.
Dessutom beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan perioderna.
Dessutom beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan perioderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: