Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapanderum

Skapad 2020-01-08 08:31 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
Kreativitet och fantasi och ett lustfyllt lärande!

Innehåll

Vad/Varför:

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ytterligare ett språk. Vi använder oss av skapande verksamhet där barnen ges möjlighet att
 • Träna sin finmotorik
 • Utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • Känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga
 • Uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 • Använda olika typer av material och redskap för att skapa
 • Hitta nya användningsområden för den redan bekanta material och redskap
 • Prova utveckla sina egna idéer i sitt skapande
 • Arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • Ta eget ansvar för material
 • Öva på att följa instruktioner 

 

Hur: 

Vi kommer erbjuda barnen olika typer av skapande aktiviteter såväl planerade som spontana i de olika aktiviteterna kommer vi att erbjuda barnen olika material. exempel på material, glasspinnar, silkespapper, piprensare, papper, klister, glitter, klistermärken m.m.  

Vi arbetar i mindre grupper för att barnen ska få möjlighet uttrycka sina tankar och idéer och få upplopp för dessa. 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: