Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Ämnen runt omkring oss åk6

Skapad 2020-01-08 08:44 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
I detta område kommer vi att arbeta med ämnen runt omkring oss.
Grundskola 6 Kemi NO (år 1-3)
Här kommer vi att fundera på och leta svaret på frågorna; Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* kunna förklarar vad en atom och en molekyl är.

* veta vad ett grundämne är och ge exempel.

* veta vad en kemisk förening är och ge exempel.

* kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.

* veta vad människan kan använda olika metaller till.

* kunna förklarar hur man kan få fram metaller ur malmer.

* veta varför man återvinner några olika ämnen.

 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi arbetar med Koll på NO, både med faktaboken, aktivitetsboken och bingel.se
Vi tittar på filmer och diskuterar innehållet. Vi använder appar och hemsidor om ämnen runt omkring oss.
Vi arbetar med sagan om kolatomen och skriver en egen.

Såhär visar jag att jag kan

Genom ett aktivt arbete på lektioner och visa sina uppgifter i Unikum.

Genom ett prov efter arbetsområdet.

_______

Till kapitlet "ämnen runt omkring oss" får du (och kanske en kompis) i uppdrag att skriva eller rita en saga, serie eller faktatext om kolatomens kretslopp. Jag vill att fotosyntesen ska var med på något sätt.

I övrigt är uppdraget fritt att utforma hur man själv vill. Uppdraget ska vara klart till Påsklovet.

Lycka till!
Aneth

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: