Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och Buddhismen

Skapad 2020-01-08 08:45 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Hinduismen och buddhismen är två världsreligioner som dominerar stora delar av Asiens religiösa liv. Vilka viktiga tankar bygger religionerna på? Hur ser det religiösa utövandet ut inom religionerna? Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa två religionerna och de andra världsreligionerna?

Innehåll

 Vi kommer att: 

 • utgå ifrån Puls Religion sid. 130-141, 144-155
 • se filmer från SLI
 • arbeta med olika typer av arbetsuppgifter och diskussionsfrågor

Bedömning:

Detta kommer att ske på lektioner i olika typer av samtal och diskussioner samt i ett skriftligt prov.

Tidsplan / Lektionsplanering:

V 2-7

Begreppslista:

återfödelse                                       gudar och gudinnor                          Brahma

Vishnu                                              Shiva                                                tempel

altare                                                 karma                                             Ganges

mantra                                              yoga                                                 meditation

kast                                                   guru                                                 offra 

                                                                                        

 

Siddhartha Gautama                          Buddha                                          nirvana

Tripitka                                                hjulet                                              munk

nunna                                                  den åttafaldiga vägen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och buddhismen, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Söka information om religioner och andralivsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar. Du använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar. Du använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar. Du använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: