Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet - musik

Skapad 2020-01-08 08:46 i Björkås särskola Ludvika
Grundsärskola 4 – 7 Estetisk verksamhet
Vi ska sjunga och spela tillsammans. Vi skall genomföra enklare danslekar och rörelsesånger. Vi skall dramatisera en sång med ljud, musik och rörelse

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss?

Du ska få:

- sjunga tillsammans med de andra i klassen.

- spela tillsammans med andra i ensemblespel.

- lära dig vad våra instrument heter och hur de låter.

- göra danslekar och rörelsesånger tillsammans med andra.

- med hjälp av ljud, musik och rörelse dramatisera en sång.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

- sjunga - både solo i mikrofon och i grupp. Ibland med hjälp av bildstöd.

- använda våra instrument; bl.a.bygelgitarrer, entonsflöjter, klangspel, och trummor.

- nämna instrumenten vid namn, och lyssna hur de låter.

- öva in någon danslek och rörelsesång.

- öva in en sång och dramatisera den med hjälp av ljud, rörelse och musik.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- sjunga tillsammans med andra. 

- spela i grupp

- känna igen våra instrument och veta hur de låter.

- dansa tillsammans med andra.

- dramatisera till musik.

 

Hur du får visa vad du kan:

 - sjunga, spela och dansa tillsammans med klasskamraterna.

- delta i samtal om vad våra instrument heter och genom att lyssna och ex. peka, para ihop ljudet med rätt instrument.

- delta i en dramatisering av en sång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: