Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min stad

Skapad 2020-01-08 09:06 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 8
Du kommer att jobba med olika typer av texter, under vecka 3-6.

Innehåll

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på beskrivande text. Vi ska träna på att skriva en beskrivande text. Du ska skriva en text och berätta om din stad. Du får bekanta dig med staden där du bor. Vi/Ni gör utflykter i närområdet och ser på kartor över området. Du tar bilder i närområdet som du senare använder som inspiration till din egen stad. Du fundera på vad som finns i din stad, hur den är uppbyggd och vad den innehåller

 Efter avslutat område ska du lämna in skriftlig och muntligt berätta din beskrivning

Uppgifter

 • Min stad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: