Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-01-08 09:20 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om lagar i Sverige. Vi kommer att arbeta med frågor som: I det här ämnesområdet ska du få läsa om lag och rätt: Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet? m.m.

Innehåll

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

  • Diskussioner i grupper och helklass
  • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.
  • Du kommer att jobba med uppgifter utifrån läroboken
  • Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.
  • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

 

Bedömning
Bedömningen sker löpande under arbetets gång, men också genom läxförhör och ett avslutande test.

Matriser

Läxförhör 17/1, SO-begrepp

E
C
A
Fråga 1. Om polisen griper en person misstänkt för ett brott och personen är över 15 år kan hen dömas till ett straff.
Vilket begrepp stämmer bäst in? a. kriminalitet b. straffmyndig
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
-
-
Fråga 2. Vad är rättssäkerhet?
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Fråga 3. Vad är skillnaden mellan en lag och en regel?
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Fråga 4. Vad kallas en person som har råkat ut för ett brott?
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
-
-
Fråga 5. Ge exempel på straff en person som begått ett brott kan få.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
-
-

Läxförhör 24/1, Sammanfattning Lag och rätt

På väg mot E
E
C
A
1. Vilka är det som har bestämt att du måste ha hjälm när du cyklar, men dina föräldrar slipper det?
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har mycket goda grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
2. Varför straffar vi människor som har begått ett brott?
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har mycket goda grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
3. En mängd olika personer och yrkesgrupper är inblandade när någon begår ett brott och åtalas. Vem gör vad?
a. Vittnet b. Polisen c. Försvarsadvokaten d. Åklagaren e. Domaren
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
4. När någon blir misshandlad och en person blir åtalad för brottet, vilka kan konsekvenserna bli för personen som begått brottet, brottsoffret och samhället?
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
5. Vad innebär principen "likhet inför lagen"?
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har mycket goda grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
6. Svara på frågan nedan och skriv ett resonerande svar. Tänk på att det inte finns ett rätt svar. Du kan berätta om fördelar och nackdelar, skriva underbyggda argument och visa att det finns olika sätt att tänka (å ena sidan... å andra sidan...). Frågan är:
Vad skulle hände om alla lagar i samhället togs bort? Finns det fördelar? Finns det nackdelar?
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: