👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete och trygghet - Fritidshem

Skapad 2020-01-08 09:25 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
En samarbets-trygghetsdag för eleverna att bekanta sig, lära känna varandra, skapa vi-känsla, känna sig trygga och utveckla sin sociala kompetens.

Innehåll

Fokusområde: Samarbete och trygghet.

 

Lärmål

 

Skapa en trygg elevgrupp med tillåtande klimat

Öka elevernas förmåga att hantera konflikter på ett positivt sätt

Skapa sociala kontaktytor

 

Planering av utvärdering

 

Elevenkät (Trygghetsenkät), görs i början av terminen för att ha ett nuläge

Elevintervjuer

Observation och reflektion 

 

Undervisning
Samarbets-trygghetsdag en gång i veckan, måndag.

 

 • Samarbetsövningar
 • Dramaövningar
 • Fritidsmöten som gynnar elevdelaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt
 • Tydligt förhållningssätt kring rutiner och regler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -