Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 20 Grüezi!

Skapad 2020-01-08 09:25 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Eleverna får, efter att ha fått lite grundkunskaper, skriva en fakta text alternativt reklamtext om Schweiz.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...                                   

utveckla din förmåga att:  

  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter. (Dvs. både de texter som vi läser tillsammans, och de texter som du själv hittar på nätet.) 
  • formulera sig och kommunicera i skrift. (Du ska kunna skriva en text som är formulerad så att man  förstår både fakta och dina eventuella åsikter eller synpunkter.)
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. (Om du stöter på något hinder ska du försöka ta dig runt problemet utan att direkt googla t.ex. en översättning eller liknande. Du ska exempelvis försöka förstå från sammanhanget eller testa något annat sätt att skriva det på.) 
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. (Texten ska vara formulerad för att vara en skoltext, dvs skriven på en enkel tyska i presens, utan alltför avancerade ord eller formuleringar. Du ska inte heller beskriva avancera samhällsstrukturer - texten ska innehålla fakta om landet.) 

Arbetsområdet

 Vårt arbetsområde är Schweiz, Schweiz geografi samt att träna vår skriftliga förmåga. Vi kommer att gå igenom lite grundfakta om landet, samt arbeta aktivt med att utöka vårt ordförråd för att ha möjlighet att kunna variera oss lite mer i skrift. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta mycket utifrån ett häfte med text och arbetsuppgifter när vi utökar vårt ordförråd, samt göra en hörövning som både tränar upp vår hörförmåga och ger oss ytterligare fakta om landet. Därefter gör ni ett skriftligt arbete som lämnas in. Texten kan vara ren faktatext, eller formulerad som en reklambroschyr för landet. Max antal sidor ni får lov att skriva är 4 sidor, storlek 12, och minimum är ca 1 sida, storlek 14. Detta är exklusive bilder.

Grammatiskt kommer fokus vara verb, huvudfokus är repetition av presens. 

 

Tid

Vecka 3, 13-15/1: Vi kommer att arbeta med häftet, läsa och översätta 4 sidor text som handlar om Schweiz. göra hörövningar och andra övningar som ökar vårt ordförråd, samt ger oss lite grundfakta inför det kommande skriftliga arbetet.  

Vecka 4, 20/1-21/1: Ni har tid till att leta fakta. När ni känner att er fakta räcker kan ni börja lägga upp er text. 

Vecka 4-5, 22/1-29/1: Det skriftliga arbetet pågår. Tänk på att ni ska formulera  så lång utsträckning som möjligt på egen hand utifrån vårt förarbete (dvs. ni ska träna på era språkliga förmågor). Vid någon lektion kommer vi att avbryta för att ha en "tänk på detta"-genomgång. 

Vecka 6, 3/2: Ni låter 2 kamrater läsa er text, samt ge er konstruktiv feedback. Ni läser 2 olika texter och ger feedback på era kamrater. 

Vecka 6, 4/2: Ni gör en sista putsning på texten och gör de ändringar som ni känner är nödvändiga efter måndagens feedback. Därefter är det inlämning!

 

Detta kommer att bedömas...

Jag kommer att bedöma din skriftliga förmåga, hur väl du har utvecklat ditt ordförråd och hur du använder dig av de nya ord, fraser och verb som vi har gått igenom. Jag kommer även titta på vilka strategier du har använt dig av, samt om du kan anpassa texten efter mottagare.  Detta kommer bedömas genom en text som ni lämnar in fredag v.6. 

 

Betygskriterier

(blå text kopierad från skolverket)

E:

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Du ska alltså kunna formulera en text på en enkelt tyska, som en tysktalande skulle förstå, den måste inte vara perfekt på något sätt. Efter feedback ska du kunna göra ändringar på egen hand, och du måste ha någon strategi när du stöter på problem i arbetet. 

C:

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem 

 

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Texten ska hålla en något högre nivå än på E- nivå och den ska vara något mer korrekt. Den behöver fortfarande inte vara perfekt.Du försöker  variera ditt språk, och visar att du testar att använda dig av nya ord och fraser som vi har tränat på.  

A: 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem 

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Din text ska hålla en hög nivå, fel får lov att förekomma, men enkla misstag med presensböjning, sein och haben får inte förekomma. Du formulerar dig varierat och visar att du har utvecklat ditt ordförråd samt att du behärskar de nya ord och fraser som vi har tränat på. 

Matriser

M2
VT 20 Geografi: Schweiz

F
E
D
C
B
A
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Övervägande delen av kraven för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Övervägande delen av kraven för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Interkulturell förståelse
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Övervägande delen av kraven för C är uppfyllda.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. (samma som E)
Övervägande delen av kraven för A är uppfyllda.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: