Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Grundläggande kemi, åk 7

Skapad 2020-01-08 09:31 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Detta område kopplas till Sturebyskolans kurs "fuktkrämen".

Innehåll

 

Undervisning: Texten svarar på frågorna:

Kursbok: Mårtensson, Gert. 2010. Makro Kemi, 1a upplagan, Gleerups.

 Vecka

GROVPLANERING

Sidor i kemiboken

Övrigt

V02

SKOLSTART

Halvklass: Separationsmetoder

 

 

V03

Kemi - rena ämnen och blandningar

Separationsmetoder

Halvklass:  Separationsmetoder

Kapitel 7, s. 65-74

Kapitel 8, s. 76-80+83

 

V04

 

Atommodellen och kemiska bindningar

Halvklass: Molekylmodellen: Atomer och kemiska bindningar

 

Kapitel 14, s. 176, 178, 180

Läxförhör: rena ämnen, blandningar och separations-metoder (se vecka 2 och 3).

V05

Kemiska bindningar och Löslighet

Lika löser lika

Halvklass: Extraktion av doftämnen

Kapitel 14, s. 194-197

 

V06

Repetition

Halvklass: Repetition

 

 

V07

Skriftlig examination

 

 

V08

 

 

 

V09

SPORTLOV

 

 

 

 

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du kunna: 

 • förklara skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning
 • ge exempel på olika slags blandningar
 • vad som menas med en utspädd, koncentrerad och en mättad lösning.
 • hur en atom är uppbyggd
 • vad som menas med atomnummer och masstal
 • hur ämnena är ordnade i det periodiska systemet
 • ge exempel på hur en kemisk förening kan uppstå

Bedömning, underlag för bedömning är:

Laborationer och skriftlig examination

Uppgifter

 • Kemiprov - grundläggande kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: