Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, etik och moral 7c

Skapad 2020-01-08 09:33 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap
Undervisningen i religionskunskap ska ge dig chansen att utveckla din förståelse för andra människors sätt att tänka och leva. Det ska även ge dig utrymme och möjlighet att reflektera över olika livsfrågor men även sådant du tycker är meningsfullt och viktigt i livet.

Innehåll

Syfte: 

 • Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Undervisning 

Tid: v 2- 7

Arbetssätt/ arbetsgång: 

v 2-4 försöker vi hitta kärnan i de olika religionerna/livsåskådningar. Vi jobbar med att skapa modeller och att hitta religioners olika byggstenar. Finns det gemensamma nämnare? Vi jobbar bl a med frågan: Vad har religionen för mål, vad vill människorna i religionen uppnå.

Vi läser om Buddhism, Hinduism, Judendom, Kristendom och Islam i religionsboken och skapar anteckningar gemensamt. 

v 5-7 Etik och moral. Vi tittar på de olika etiska modellerna.

Vi kommer använda religionsboken samt begreppslistan. Vi gör också värderingsövningar och dilemmaövningar tillsammans för att kunna reflektera över frågor som rör livet och vårt handlande.

Lärandemål:
Du ska öva på att tänka om livsfrågor och att försöka förstå både dig själv och andra.

Du ska få insikt i olika livsåskådningars centrala tankegångar.

Du ska få syn på olika sätt att tänka kring rätt och fel genom att studera de olika etiska modellerna.

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

Diskussioner i klassrummet, dilemmaövningar, Prov där en del går att förbereda sig för hemma. 

Kunskapskrav

 • Re 7-9
   Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re 7-9
   Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re 7-9
   Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: