👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Planering 9c och 9d vt 2020

Skapad 2020-01-08 09:35 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Vi utgår ifrån Unit Love i What's Up 9.
Grundskola 9 Engelska
The first weeks of the spring term we will work with some grammar and the chapter LOVE from the textbook What's Up 9. We are also going to start our preparations for the national tests (listening, reading, writing) in April by doing some old national tests from previous years.

Innehåll

Syfte och innehåll

Lära oss nya ord och fraser

Läsa och lyssna på nya texter i boken

Repetera grammatiska strukturer och moment

Skriva uppgifter och texter

Bedömning

Det vardagliga arbetet i klassrummet

Muntliga övningar i klassrummet

Skriftliga läxförhör

Hör och läs diagnoser

Gamla NP från tidigare år

Skrivuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Kunskaper som bedöms vid provsituationer

Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Muntlig förmåga
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig förmåga
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kunskaper som bedöms kontinuerligt

Använda strategier
Eleven kan välja och använda sig av någon i huvudsak fungerande strategi för att lösa problem vid lyssnande, läsning och kommunikation.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av fungerande strategier för att lösa problem vid lyssnande, läsning och kommunikation.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av väl fungerande strategier för att lösa problem vid lyssnande, läsning och kommunikation.
Förståelse + återge
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer .
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Förståelse- (re)agera
Eleven agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven agerar med tillfredställande resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven agerar med gott resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda olika källor
Eleven kan med viss relevans använda material från olika källor i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan på ett relevant sätt använda material från olika källor i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda material från olika i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att förbättra sitt språk
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sitt språk.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av sitt språk.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av sitt språk.
Interaktion
Eleven kan uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kunskap om engelskspråkiga länder
Eleven kan översiktligt diskutera företeelser i engelsktalande länder och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan utförligt diskutera företeelser i engelsktalande länder och göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera företeelser i engelsktalande länder och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.