Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och örat

Skapad 2020-01-08 09:35 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Biologi Fysik
Vad är ljud? Hur kommer det sig att du hör ljud? Vad är ljudvågor? Vad händer när ljudvågor når trumhinnan i ditt öra? Vi kommer att lära oss om detta och mycket mer i detta tema!

Innehåll

Syfte: Vi kommer lära oss om hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. Vi kommer också att lära oss om örats anatomi och hur dess delar samverkar med varandra.

Du ska kunna genomföra enkla systematiska undersökningar och dokumentera dina undersökningar.

Undervisning:

Tid: ca v. 51-4

Arbetssätt/ arbetsgång: 

 • Undersökningar för att synliggöra vad ljud är och få syn på ljudvågor i grupper

 • Se filmer

 • Läsa faktatexter och svara på instuderingsfrågor enskilt

 • Skriva laborationsrapporter enskilt

 • Diskussionsfrågor i grupp och helklass

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

- genomföra undersökningar på ett bra sätt

- skriva laborationsrapporter

- använda begrepp som tillhör arbetsområdet (ljud och örat) för att beskriva och förklara samband. 

Begrepp:

- Höga toner                                - Starka ljud

- Låga toner                                - Svaga ljud

- Frekvens                                   - Decibel

- Hertz                                         - Buller (oregelbundna svängningar)

- Eko

 

Begrepp som hör till örats anatomi: trumhinna, städet, hammaren, stigbygeln, snäckan, hörselgången, balansorgan, hörselnerv, ytteröra, örontrumpet

 

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

- laborationsrapporter

- skriftligt prov

- diskussioner i grupper och helklass

- arbetet under dina undersökningar/laborationer.

 

 

Uppgifter

 • Avstämning ljud och örat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Fy Bi
Ljud och örat

Utvecklingsområde
E
C
A
Förmågan att diskutera frågor som rör ljud och örat
Jag behöver öva på att diskutera. Detta kan jag göra genom att ställa frågor och berätta vad jag tänker.
Jag diskuterar genom att ställa frågor och berätta vad jag tänker. Jag gör detta på ett sätt som ibland för diskussionerna framåt.
Jag diskuterar genom att ställa frågor och berätta vad jag tänker. Jag gör detta på ett sätt som för diskussionerna framåt på ett bra sätt.
Jag diskuterar genom att ställa frågor och berätta vad jag tänker. Jag gör detta på ett sätt som för diskussionerna framåt på ett mycket bra sätt.
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Jag behöver öva på att genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt. Det är viktigt att du bara förändrar en variabel i taget när du genomför ett fair test för att få korrekta resultat.
Jag kan genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt. Jag kan med stöd av andra genomföra ett fair test, d.v.s. förändra en variabel i taget för att vara säker på vilka förändringar som ger vilket resultat.
Jag kan på ett bra sätt genomföra systematiska undersökningar. Jag kan genomföra ett fair test, d.v.s. förändra en variabel i taget för att vara säker på vilka förändringar som ger vilket resultat.
Jag kan på ett mycket bra sätt genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt. Jag kan genomföra ett fair test, d.v.s. förändra en variabel i taget för att vara säker på vilka förändringar som ger vilket resultat. Jag drar relevanta slutsatser av mina förändringar.
Förmågan att förklara med hjälp av begrepp
Jag behöver öva på att förstå och oftare använda använda begrepp som handlar om ljud och örat.
Jag har tillräckliga kunskaper om ljud och örat. Jag visar detta genom att till viss del använda begreppen i diskussioner eller skriftligt.
Jag har bra kunskaper om ljud och örat. Jag visar detta genom att oftast använda begreppen i diskussioner eller skriftligt.
Jag har mycket bra kunskaper om ljud och örat. Jag visar detta genom att använda begreppen på ett korrekt sätt i diskussioner och skriftligt.
Förmågan att dokumentera mina undersökningar
Jag behöver öva på att skriva resultat och slutsatser i mina dokumentationer.
Jag gör en enkel dokumentation och använder ett vardagligt språk i mina laborationsrapporter. Jag redovisar och beskriver mina resultat på ett bra sätt
Jag gör utvecklade dokumentationer och använder rätt begrepp i mina laborationsrapporter. Jag redovisar och beskriver mina resultat på ett bra sätt och kan även dra slutsatser av mina undersökningar
Jag gör välutvecklade dokumentationer och använder rätt begrepp i mina laborationsrapporter. Jag redovisar och beskriver mina resultat på ett mycket bra sätt och kan även dra korrekta slutsatser av mina undersökningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: