Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-01-08 09:42 i Backa skola Tanum
Vi kommer att arbeta med de grundämnen som finns omkring oss. Titta på kolets kretslopp. Vad är ett grundämne, en atom, en molekyl, en blandning, lösning?
Grundskola 4 – 6 Kemi
Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska kunna:

förklara vad en atom och en molekyl är.

vad ett grundämne och en kemisk förening är samt ge exempel. 

några vanliga grundämnen.

att ämnen har olika egenskaper.

berätta om kolets kretslopp i naturen.

vad en mineral och en metall är.

veta vad människan kan använda olika metaller till.

förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.

veta varför man återvinner några olika ämnen.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

Ditt deltagande och dina diskussioner under lektionerna,

laborationer med dokumentation

samt genom ett skriftligt prov, (vid behov finns möjlighet till muntlig prov)

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta område under ca 8 veckor.

Du kommer att få under visning genom:

textsamtal i grupp

föreläsningar

filmer

laborationer, gemensamma och i smågrupper

enskilda arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: