Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unit 4 African-American History Month

Skapad 2020-01-08 09:42 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Learning objectives 1. Understanding of spoken and written English, and also the ability to interpret content. 1. The ability to express oneself and communicate in English in speech and writing. 2. The ability to use different language strategies in different contexts. 3. The ability to adapt language to different purposes, recipients and situations. 4. The ability to discuss and reflect on living conditions, social issues and cultural features in different contexts and parts of the world where English is used.

Innehåll

 

Week

Topic

To read

Exercises

2

Black History Month intro

BP, p. 206-218

Exercises on p. 210 & 216-218

3

Poetry and fiction

BP, p. 219 & 222-230

Exercises on p. 219 & 228-230

4

Argumentative essay

BP, p. 286-289

Exercises on p. 288-289, prepare essay topic and outline

5

Studiesamtal – NO LESSON

 

 

6

PAF-dag – NO LESSON

 

 

7

Argumentative essay

BP, p. 286-289

Essay writing and peer review (revision checkpoints on p. 288)

 

 

 

 

Uppgifter

 • Argumentative essay

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: