Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner Hinduism

Skapad 2020-01-08 09:50 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kursen behandlar bland annat de centrala tankegångarna i tron, dess historia och dess påverkan av samhället.

Innehåll

Vecka 2-5

 Kursen delas in i sex kortare moment: vissa moment är väldigt korta och en lektion kan behandla flera moment.

 1. Introduktion av ämnesområdet

2. Religionens uttryck och tankar

3. Urkunder

4. Gud eller gudar?

5. Heliga handlingar

6. Hinduismen i samhället


Moment 1 Introduktion av ämnesområdet.

 Två delar:

 Första delen innehåller en övning, två kortare filmer som eleverna tittar på gemensamt och en film. I övningen tänker eleven först själv på vad den känner till om Hinduism, sedan i par och slutligen i helklass. Avslutas med en gemensam tankekarta. I denna del finns också en bedömningsmatris att gå igenom.

 Del två heter hinduismens uppkomst och är en genomgång och en pardiskussion om hur religionen grundades.

 Moment 2 Religionens uttryck och tankar

Syftet är att lära sig om hinduismens viktigaste tankar. Momentet består av en genomgång som även finns inspelad och en individuell skrivuppgift.

 

Moment 3 Urkunder

Syftet är att lära sig om hinduismens urkunder. Momentet är informativt med genomgångar och berättelser ur hinduiska urkunder.

 

Moment 4 Gud eller gudar

Syftet med detta moment är att visa gudssyn och lära eleverna om de största gudarna inom hinduismen. Genomgång. Sedan ska eleverna i par skapa en kortare presentation i keynote eller film i iMovie om en hinduisk gud. 

Moment 5 Heliga handlingar

Syftet med detta moment är att lära eleverna hur hinduismen tar sig uttryck i vardagliga och rituella handlingar. Uppgift ett är en genomgång, finns inspelad.  Uppgift två en pardiskussion som går att använda som bedömningsunderlag och slutligen finns ett läxförhör som går att genomföra om tid finns.

Moment 6 Hinduismen i samhället

Syftet med detta moment är att synliggöra hinduismens inverkan på samhället. I uppgiften ser vi en film från UR som behandlar de kastlösas situation. För att kunna se film krävs tillgång till ur.se/ne.se för att kunna se någon av filmerna i serien ”de kastlösa”.  Uppgift tre är en skriftlig uppgift som kan lösas antingen i mindre grupper eller individuellt. Uppgiften lämpar sig bra som betygsunderlag.


Bedömningsuppgift.

Traditionella äktenskap kontra kärlek äktenskap.

Diskussioner och egna tankar. Muntlig redogörelse.


 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: