Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2020 No hållbar utveckling

Skapad 2020-01-08 09:54 i Resursskolan Sjöbo
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad gör vi med våra alla våra sopor? Vad kan vi göra för att få en bättre miljö?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna samtala om hur man kan källsortera och återvinna.

Du ska kunna använda symbolerna för källsortering av olika material.

Du ska kunna ge förslag på olika val som bidrar till hållbar utveckling. T ex panta, hur du sopsorterar mm

Du ska kunna sortera  några olika sopor samt dokumentera ditt arbete och resultatet genom foto.

 

Undervisning - arbetssätt

Vi samlar skräp och sorterar det efter olika material. Vi lär oss symbolerna för återvinning av olika material. 

Vi ser olika filmer om skräp, läser faktatexter och sagor, diskuterar vad vi lär oss av dem/vilken information vi får.

Vi gör studiebesök på återvinningscentralen.

Vi spelar spel

 

 Elevinflytande

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Se kopplingar till läroplanen.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas mot de konkretiserade målen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: