Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4-6, VT20

Skapad 2020-01-08 09:55 i Skebo skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Bild
I den här planeringen samlas vårterminens bildundervisning.

Innehåll

Planeringen kommer att byggas på med olika uppgifter.

 

För bedömning - se ”Bild” under fliken ”matriser”

Uppgifter

 • Tolka Lars Pirak

 • Serie

 • Linjehjärta

 • Bild 4-6 uppgift 4 - Kompassros

 • Skapa reklamfilm om Skebo skola

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild - kunskapskrav 18-19

Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
BD 1
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt
BD 2
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
BD 3
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
BD 4
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden.
Du utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden.
BD 4
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
BD 5
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
BD 6
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
BD 7
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan ge enkla omdömen om hur du arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du arbetat och hur ditt bildarbete blev.
BD 8
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: