Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från stormakt till nästan demokrati.

Skapad 2020-01-08 09:57 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Historia - Sverige från 1600-talet till 1800-talet.
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur vet du om något som hände för länge sedan är sant? Varför tappade Sverige sin ställning som stormakt? Hur gick det till när Sverige närmade sig ett demokratiskt skick under 1800-talet? Svaren på dessa frågor och många fler kommer du att få under de närmaste veckorna.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att besöka ett museum, läsa på Gleerups, titta på dokument på internet, se på filmer och studera kartor. Bland annat!

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att se orsaker och konsekvenser, t.ex. vad var orsaken till att svenskarna erövrade Sapmi? Vad blev konsekvenserna av detta? Du ska lära dig att se likheter och skillnader, t.ex. vad har barn av idag för likheter med barn under 1600-talet och vad är det för skillnader på dåtidens barn jämfört med dagens? 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att bli bedömd efter hur du fullföljer dina uppgifter under lektionerna, dina läxor och dina provresultat. Dessutom utefter hur du engagerar dig i våra diskussioner, både muntligt och skriftligt.

 

Uppgifter

 • Läxa, fre, v.11, so/hi

 • PROV, fre, v.12, so/hi

 • Läxa, fre, v.11 so/hi

 • Läxa, fre, v.11, so/hi

 • Läxa, fre, v.11, so/hi

 • PROV, fre, v.12, so/hi

 • Läxa, fre, v.7, so/hi

 • PROV, fre. v. 12, so/hi

 • Läxa, fre, v.7, so/hi

 • Läxa, fre, v.7, so/sh,

 • Läxa, fre, v.6, so/hi, historiskt källmaterial

 • Läxa, fre, v.6, so/hi, historiskt källmaterial

 • Läxa, fre, v.5, so/hi

 • Läxa, fre, v.5, so/hi

 • Läxa, fre. v.3, so/hi

 • Läxa, fre, v.3, so/hi

 • Läxa, ons, v.3, so/hi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: