Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-01-08 10:01 i Backa skola Tanum
Vi läser om Stormaktstiden i Sverige.
Grundskola 6 Svenska Historia
Vi ska under vårterminen läsa om och jobba med stormaktstiden i Sverige. Vi har genomgångar, läser, samtalar och ser filmer. Du ska visa din förmåga att följa utvecklingslinjer, göra jämförelser mellan då och nu och lära dig begrepp och grundläggande fakta om Stormaktstiden och om hur människorna levde då.

Innehåll

Mål – Syfte

Mål - centralt innehåll

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under vårterminen ska du lära dig grundläggande fakta om stormaktstiden i Sverige. Om hur samhället fungerade och om hur människorna levde.Du ska kunna göra jämförelser med då och nu, du ska kunna följa utvecklingslinjer från stormaktstiden till vår tid. Du ska kunna reflektera över vad vi har för nytta av att känna till något om vår historia och träna källkritik. Du ska också göra ett fördjupningsarbete där du visar din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt. Det kommer också att bli ett skriftligt prov ( det finns även möjlighet till muntligt prov vid behov).

Detta tränar du genom genomgångar, samtal, läsa, se film, lära dig begrepp och skriva egna texter.

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: