Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8B Planering Matematik kap. 3

Skapad 2020-01-08 10:04 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Den som löser ingressbilden vinner äran!

Innehåll

 

8B Planering Matematik kap. 3

 

Under vårterminen kommer vi att arbeta med algebra, samband, procent och sannolikhet. Beroende på kunskapsnivå och ambitionsnivå finns det två planeringar. Målet för de som följer planering 2 (lätt) är att nå upp till E-nivå. De som följer planering 1 förväntas nå som lägst E-nivå med möjlighet att nå hela vägen upp till A-nivå. 

Ungefär fyra av fem lektioner per vecka kommer att ägnas åt genomgångar samt eget arbete i boken och man förväntas göra ca 7 uppgifter per lektion. Om man inte hinner göra uppgifterna under lektionen har man i läxa till nästa lektion att komma ikapp. Var och en har i uppgift att hålla koll på planeringen och tillse att man ligger i fas.

  

Planering 1

Vecka

Arbetsområden

Uppgifter

2

Uttryck med variabler

 

Ekvationer

Grön 1-6 (s. 100)

Röd 1-5 (s. 124)

Grön 7-11 (s. 101)

Röd 6-8 (s. 125)

3

Ekvationer med x i båda leden

Addition och subtraktion med paranteser

Multiplikation med paranteser

 

Grön 12-14, 16-22 (s. 102-103)

Grön 23-24, 27-34 (s. 104-105)

Grön 35-41, 44-45 (s. 106-107)

4

Mer om uttryck med paranteser

Konjugatregeln

Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

 

Röd 11-14, 17-22 (s. 126-127)

Röd 23, 25-26, 28-29 (s. 128)

Grön 46-54 (s. 108-109)

Röd 30-33 (s. 129)

5

Diagnos

Repetition

Faktorisera uttryck

s. 114-115

Arbetsblad

Röd 34-41 (s. 130)

6

Uppslaget

Problemlösning

Exempelprov

Röd s. 131

Svart 1-12 (s. 132-133)

7

Prov

 

 

 

Planering 2 (Lätt)

Vecka

Arbetsområden

Uppgifter

2

Uttryck med variabler

Ekvationer

Blå 1-6 (s. 116)

Blå 7-11 (s. 117)

3

Ekvationer med x i båda leden

Addition och subtraktion med paranteser

Multiplikation med paranteser

Blå 12-16 (s. 118)

Blå 17-23 (s. 119)

Blå 24-36 (s. 120-121)

4

Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

Uppslaget

Sant eller falskt

Blå 37-40 (s. 122)

Grön 46, 47, 54 (s. 108-109)

Blå s. 123

s. 113

5

Diagnos

Repetition

s. 114-115

Arbetsblad

6

Repetition

Exempelprov

Arbetsblad

7

Prov

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: