👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri åk 7 - VT2020

Skapad 2020-01-08 10:15 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Syfte: Vad ska vi arbeta med, varför (utgå från delar av ämnets syften i kursplanen, konkretisera, varför användbart, betydelsefullt).

Innehåll

Undervisning: 

Kursbok: Matte Direkt 7, andra upplagan

Vecka

Moment

Sidor

47

Vinklar, gradskiva, vinkelsumma, olika trianglar

s. 72-76

48

Fyrhörningar, omkrets och cirkelns omkrets

s. 77-79

49

Cirkelns omkrets på sidan 80.

Betygssnack

s. 80

50

Skala, förstoring och förminskning

s. 81-83

51

Jobba ikapp och Scratch

s. 81-83

52-2

JUL LOV

 

2

Snabb repetition:

Vinklar, trianglar fyrhörningar, cirklar, omkrets, skala

 

3

Vertikal o sidovinklar s.92-93

s. 92-93

4

Diagnos (tisdag) och repetition

S.72-85

5

Repetition och fördjupning

Matteprov:

7C: torsdag - del 1, fredag - del 2

7D: onsdag - del 1. fredag - del 2

 

 

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

- uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer

- räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

- beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar

- mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer

- räkna med skala

 

Arbetet kommer hela tiden att syfta till att utveckla din…

- Problemlösningsförmåga - att lösa olika matematiska problem

- Begreppsförmåga - att kunna använda av olika matematiska begrepp

- Metodförmåga - att kunna använda olika räknesätt/metoder för att lösa matematiska uppgifter.

- Resonemangsförmåga - att kunna föra och förstå matematiskt resonemang.

- Kommunikationsförmåga - att kunna kommunicera matematiska tankegångar och idéer

-         

Bedömning,

Bedömning kommer att ske under lektioner och vid skriftliga prov.

Kunskapskrav: Infoga genom att hämta från Läroplan nedan (begränsa genom att bara ta med den högsta nivån för de kunskapskrav du tänker bedöma)  eller genom att lägga till en Lärandematris. Inte både och. All denna info hamnar längst ned i planeringen.

 

Uppgifter

 • Matematikprov Geometri, åk 7

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9