Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 4-5

Skapad 2020-01-08 10:16 i Fjällbacka Skola Tanum
Idrott och hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Planering för idrott och hälsa för åk 4-5. Läsåret 2019-20.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målen i ämnet idrott och hälsa det här läsåret är att vi alla rör på oss både inomhus och utomhus. Hitta glädjen i att röra oss! Det kan vara i form av redskapsgymnastik, lekar, dans eller bollsporter. Vi kommer också tala allemansrätten, om hur skador kan förebyggas och lära oss mer om hur kost och sömn påverkar oss.
Vi kommer vara ute i naturen, orientera i närmiljön och självklart vara i gymnastiksalen. 
Vi kommer också under hösten att besöka Sparvallen för att vara på en riktig friidrottsplan.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att bedömas i
- hur du kan kan förhålla dig till olika aktiviteters regler. 
- hur du deltar i redskapsövningar, spel, dans och lekar utomhus och inomhus
- hur du genomför aktiviteter i utemiljö, tex orientering och friidrott. 
- hur du kan förebygga enkla skador i idrott.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen i idrott och hälsa är till största delen fysiska aktiviteter men det förekommer även genomgångar och undervisning i hur man skall förebygga skador. Du kommer att få testa på olika utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter.

Vi kommer samtala mycket under lektionerna för att varva teori med praktik. 

Träffa sjöräddningssällskapet i Fjällbacka som informerar om badvett och säkerhet vid vatten. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Du kommer även att se filmer och få ett skriftligt arbete kring ämnet. 

Vid friluftsdagar och elevens val kommer du att bli inspirerad och få möjligheten att testa nya sporter, som tex segling, skridskor, cykling, golf mm. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: