Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden "Kalla kriget"

Skapad 2020-01-08 10:30 i Friskolan Asken Grundskolor
Perioden 1945 till 1991 och det som kallas kalla kriget.
Grundskola 9 Historia
Perioden mellan 1945 och 1991 kallas för kalla kriget och är den perioden som i mångt och mycket har påverkat allt som sker idag runt om på jorden. Relationer mellan stater och terrorism har sina rötter i det maktspel som utkämpades under den här tiden.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska lära sig tolka och förstå grundläggande skeenden under den här historiska perioden. Kunna analysera orsaker till att saker skedde och vilka konsekvenser det fick för människor och samhällen. 

Rogers mål

Eleverna ska kunna resonera kring det som skedde och hur människor i olika länder drabbades av perioden. Orsakerna till och följderna av supermakternas maktspel på jorden. Även vilka konsekvenser som lever kvar till våra dagar.

Arbetssätt

Vi kommer att ha föreläsningar och genomgångar om grundläggande fakta från den här tiden. Vi kommer läsa texter som behandlar viktiga skeenden och se filmer som tar upp orsaker och konsekvenser. Eleverna kommer även att fördjupa sig inom ett valfritt område som lämnas in skriftligt. 

Bedömning

Området kommer redovisas på två sätt. Dels genom en skrivning av de grundläggande faktakunskaperna och dels genom den fördjupande uppsatsen. Fokus på provet kommer att ligga på faktakunskaper om orsaker och konsekvenser. Och på den skriftliga fördjupningen kommer jag bedöma elevernas förmåga att kunna resonera och göra djupare analys av valfritt ämne under den här tiden. Här handlar det om att kunna se samband mellan orsaker och konsekvenser.

Matriser

Hi
Historia moderna Konflikter (kalla kriget)

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Begrepp och metoder
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: