Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rastaktivitet V. Alstad Skola

Skapad 2020-01-08 10:30 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan strävar efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Innehåll

Syfte

 • Erbjuda eleverna något att göra på rasten
 • Möjligheter till att delta i rörelseaktiviteter
 • Motverka mobbning och kränkande behandling
 • Förbättra psykiska och fysiska utemiljön
 • Eleverna får chans att skapa nya kompisrelationer
 • Gemenskap
 • Erbjuda en trygg rast och skola
 • Erbjuda varierande aktiviteter som kan passa alla.
 • Erbjuda deltagande och delaktighet

 

Läromål

 • Skapa nya kompisrelationer

 • Regler och turtagande

 • Samarbete och samspel

 • Empatisk förmåga

 • Ta hänsyn till varandra

 • Utveckla sin sociala kompetens

 • Att delta i aktiviteter där alla från skolan kan vara med

 • Grovmotoriken

 • Kreativitet

 • Våga pröva på något nytt

 

Planering av utvärdering

 • Observation
 • Prata med elever på rasten
 • Utvärdering i klasserna en gång per termin eller via enkät.

 

Undervisning

En pedagog planerar och genomför aktiviteter på rasten.

Exempel:

 • Sten, sax, påse leken
 • Basket tävling
 • Svansleken
 • Kubb
 • Pjätt av olika slag
 • Fotboll
 • Ett två tre rött ljus
 • Färgduellen
 • Spökboll
 • Rita på asfalt
 • Välta korn
 • Dansstopp
 •  Katten och musen leken
 • Flaggan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: