Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SFI D Kommunicera mera

Skapad 2020-01-08 10:36 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vid de här lektionstillfällena kommer vi att öva på att diskutera, återberätta och beskriva med hjälp av olika muntliga övningar. Vi arbetar med kapitelavsnitten "Kommunicera mera" i "Nya språknyckeln D".

Innehåll

Onsdagar 9:15-12:15

Rast 10:20-10:40

Nya språknyckeln D

Kap 2-7

 

Kommunicera mera 

Vecka 3 - 5

s. 48-50

v. 3:

Presentation, rita bild -parövning,

A. Återberätta s. 48,

Ev. diktamen

v. 4

B. Sitt i par och diskutera

C. Kluriga gåtor

D. Ordspråk (kan du fler)

Ev. diktamen

v. 5

Arbeta i par/grupp och diskutera.

E. Bondens bekymmer

G. Träna dialoger

H. Så kan man också säga

Kapitel 2

Vecka 6 - 9

s. 69-72

v. 6

A. Vad betyder uttrycken/ordspråken

B. Kluriga gåtor

C. Diskutera och jämför

Beskriv bild med olika väder – rita - parövning

v. 7

Prata om boken Anna, Hanna och Johanna

D. Berätta om Hanna

E. Hitta någon – klassövning

Diktamen

v. 8

F. Var skiner solen?  Och på vem?

Arbeta i par

G. Träna dialoger. Diskutera uttrycken – lyssna – gör övning

H. Så kan man också säga.

v.9

I. Vilket ska bort?

K. Hitta orden

J. Diktamen

Kapitel 3

Vecka 10 – 13

s. 94-100

v. 10

A. Om löner

Använd lässtrategier – återberätta och svara på frågorna

B. Kluriga gåtor om arbete

C. Så ska du vara

v. 11

D. Vid anställningsintervju – vad ska man tänka på?

E. Vem får jobbet?

Presentera för varandra – hur kom ni fram till resultatet.

v. 12

F. Beskriv vägen

G. Träna dialogen (tänk på betoning och uttal)

H. Så kan man också säga

I. Dikt av Bosse Parnevik – diskutera

v. 13

Bild-beskriv-rita-parövning

J. Diktamen

K. Skador på arbetet

L. Fyll i rätt form av orden

Kapitel 4

Vecka 14 – 17

s. 118-120

v. 14

A. Hitta en person – klassrumsövning

C. Beskriv maträtten!

Diktamen

Ev.: Vem tänker jag på? S. 162

v. 15

B. Hur gör du då? Gruppövning –spela upp

Varje grupp spelar upp en sketch

Beskriv en bild – rita

v. 16

D. Vem dricker te?

E. Så kan man också säga

Diktamen

v. 17

G. Träna dialoger

Berätta om Alfred Nobel för varandra.

Diktamen (elever-parövning) 

Kapitel 5

Vecka 18 – 21

s. 141-144

v. 18

A. Att tala flera språk – diskutera

C. Kluriga frågor

B. Ur papperskorgen – Hur börjar och avslutar man ett brev?

v.19

D. Talesätt

E. Så kan man också säga

F. Vem talar vad?

v. 20

G. Diktamen

H. Träna dialog

Beskriv en bild

Eller

Vem tänker jag på? S. 162

v. 21

I. Om att läsa böcker

J. Vilka passar ihop?

Gör diktamen 2 och 2 med textrutan s. 144 (Om att läsa böcker)

Kapitel 6

Vecka 22 - 23

s. 161-164

v. 22

A. Muntlig presentation

B. På en öde ö

C. På minuten

v. 23

D. Vem tänker jag på?

E. Vad svarar du?

F. Fördelar och nackdelar med medborgarskap.

G. Vilka hör ihop?

I. Knepiga uttryck.

J. Så kan man också säga

Kapitel 7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: