Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Antika idéer vs. Astronomi”

Skapad 2020-01-08 10:44 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 Fysik Svenska Religionskunskap
Redan de gamla grekerna hade mycket kultur, (vad betyder kultur?) en kultur som utvecklades mycket. Antiken lever kvar även i dagens samhälle på olika sätt. En del exempel på detta kommer ni att få lära er under detta tema. Visste ni till exempel att ord som akvarium, demokrati och kaos härstammar från grekiskan? Ni kommer under detta arbete lära er om antikens och gudarnas universum, men också om motsvarande vetenskapliga universum som vi "tror på" idag - solsystemet och planeterna.

Innehåll

Innehåll:

Under det här arbetsområdet kommer du att få göra en egen fördjupning om en grekisk gud och om en astronom/vetenskapsman. 

 

 

Tidsplanering:

Vi kommer att arbeta med detta område under ca. 5 veckor.

Övergripande och preliminär planering: 

v. 2 – Intro: Antikens gudar + start av uppgiften 

v. 3  Intro: Astronomen + forts. med uppgiften 

v. 4 – Fortsatt arbete med gudar och astronomen

v. 5 – Fortsatt fördjupning 

v. 6 – Redovisning av uppgiften 

 

Redovisning:

Du kommer att få göra en muntlig redovisning av din gud och din planet. 
Gör en powerpoint eller keynote till din redovisning som du sedan lämnar in.

I din fördjupning av astronomen ska du ha med:
Kort fakta om astronomen. När levde han, var bodde han, vilka upptäckter gjorde han, förklara dem?
Vad har hans upptäckter haft för betydelse för människan och samhället?

 

Undervisningen i fysik framtill vecka 6 kommer att handla om

ISS, Satelliter, solsystemet, universums uppbyggnad, galaxer, stjärnors födelse och död(nebulosa, vit dvärg, röd jätte, supernova), avstånd(ljusets hastighet).

 

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift Antiken

 • Skrivuppgift Antiken

 • Skrivuppgift Antiken

 • Inför prov fredag vecka 7

 • Inför prov Astronomi

 • Muntlig redovisning - gudar och planeter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Fy Re Sv
Muntlig framställning

Lägre
...
Högre
Redovisa muntligt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Grekisk mytologi

 • Re  E 9   Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Lägre
...
Högre
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Informationssökning & källkritik.
Detta gäller även naturvetenskaplig information.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.

Fysik

Lägre
...
Högre
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: