Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Solen

Skapad 2020-01-08 10:45 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Skapande

Innehåll

Område, läroplansmål: Skapande 

 

Varför har ni valt detta område?

Vi ser att det finns ett stort intresse i barngruppen

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Hela gruppen

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Att få prova olika material och tekniker i olika uttryckssätt

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

        Barnkonventionen?

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Små grupper så att alla får tid att undersöka och uttrycka sig. 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

Vi tar in natur- och återvinningsmaterial 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

I små grupper på förmiddagen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: