Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA Grund delkurs 3 v.3-12

Skapad 2020-01-08 10:46 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Här hittar du inlämningsuppgifter och extramaterial du behöver under kursen.

Innehåll

Välkommen till delkurs 3!

I kursen kommer du att få utveckla dina förmågor att läsa, skriva, tala och höra. Det gör du genom att delta i genomgångar vid 4 lektioner i veckan. Varje vecka har du 2 inlämningsuppgifter som du gör hemma/i skolan på egen hand. Dessa uppgifter lämnar du sedan in i Unikum senast söndag kl.23.59 varje vecka. Din lärare bedömer sedan din uppgift inom 1 vecka och ger dig feedback och ett omdöme utifrån en betygsnivå. Om du behöver komplettera/korrigera så bör du göra det så snart som möjligt, för att underlätta både för dig själv och för din lärare.

I kursen ingår även examinationer och de är obligatoriska. Då är det viktigt att du är förberedd eftersom du där har möjlighet att visa din förmåga på plats.

Genomgångarna har inte obligatorisk närvaro men du bör använda möjligheten eftersom du då får ta del av strategier och mycket mer som du har nytta av för att klara dina inlämningsuppgifter. Varje vecka finns det också möjlighet att få handledning 1,5 timme och då kan du få hjälp med veckans uppgifter samt om du har några andra frågor om t ex grammatik.

I kursen ingår en del specifika grammatikgenomgångar men fokus ligger på läsförståelse och skrivande.

Lycka till med dina studier!

MVH Susanne

Uppgifter

 • 17. Romananalys

 • 15. Bildanalys reklam

 • 12. Författarporträtt

 • 18. Romanseminarium

 • 16. Hörförståelse "Dua eller nia"

 • 14. Hörförståelse matprogram

 • Skrivtest

 • 8. Muntlig examination debatt

 • 5. Skriv e-post

 • 1. Diktanalys

 • 4. Läs och skriv Astrid Lindgren

 • 10. Läs och skriv "När kan du börja?"

 • 9. Skriv personligt brev

 • 6. Läs och skriv modersmål och dialekter

 • 7. Skriva debattartikel

 • 2. Läs och skriv "Friskvård"

 • Hörförståelsetest

 • 11. Sammanfatta "Vad ska krogen heta?"

 • 13. Muntlig examination författarporträtt

 • Läsförståelsetest

 • Omtest läsförståelse

 • 3. Skriv- berätta om dig själv

 • 1. Diktanalys

 • 1. Diktanalys

 • 2. Läs och skriv "Friskvård"

 • 3. Skriv - berätta om dig själv

 • 4. Läs och skriv Astrid Lindgrens brev

 • 5. Skriv e-post

 • 6. Läs och skriv "Många modersmål och dialekter"

 • 7. Skriva debattartikel

 • 8. Muntlig examination debatt

 • 9. Skriv personligt brev

 • 10. Läs och skriv "När kan du börja?"

 • 11. Sammanfatta "Vad ska krogen heta?"

 • 12. Författarporträtt

 • 13. PPT-presentation författare

 • 14. Hörförståelse matprogram

 • 15. Bildanalys reklam

 • 16. Hörförståelse "Dua eller nia"

 • 17. Romananalys

 • 18. Självskattning

 • Läsförståelsetest

 • Hörförståelsetest

 • Skrivtest

Matriser

SvA
Formativ matris SVA grund delkurs 3

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Läsa olika texter
Läsa olika typer av texter
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Genre: skönlitteratur Texttyp: dikt
Genre: beskrivande Texttyp: förklarande
Genre: återberättande Texttyp: brev, mail
Genre: beskrivande Texttyp: brev
Läsförståelsetest
Genre:skönlitteratur Texttyp: roman
Lässtrategi och läsförståelse
Strategi för att skapa förståelse för textens innehåll.
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Förutspå
Läsa och reda ut oklarheter
Sammanfatta
Svara på frågor
Skriva olika texter
Skriva olika texttyper inom olika genrer
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Genre: skönlitteratur Texttyp: diktanalys
Genre: beskrivande text Texttyp: personlig beskrivning
Genre: återberättande Texttyp:mail
Genre: argumenterande text Texttyp: debattartikel
Genre: beskrivande Texttyp: brev
Skrivtest
Genre: återberättande Texttyp: sammanfattning
Genre: beskrivande Texttyp: författarporträtt
Genre: beskrivande Texttyp: bildanalys
Genre: beskrivande Texttyp: romananalys
Skrivstrategi
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Stödord
Tankekarta
Stavnings- och grammatikkontroll
Bearbeta och förtydliga utifrån kommentarer
Språkstruktur
Grammatik och skrivregler
 • SvA  -
Huvudsats och bisats
Rak och omvänd ordföljd
Textbindning med konjunktioner
Stavning
Verbtempus
Skrivregler
Kategorier av ord
Klassificering av ord
Ordbildning
Tala, samtala, lyssna
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Strategi för att förstå och göra sig förstådd
Lösa språklig problem genom ex. förklaring/omformulering
Medverkar aktivt i samtal och diskussioner
Munlig examination där stödord används
Uttal
Ordförråd - vardagsspråk, ämnesspråk
Skillnad mellan tal- och skriftspråk
Dialekt
Digital kompetens
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Skriva text i Word med hjälp av instruktion och skicka i Unikum
Använda grammatik och stavningskontroll
Söka information
Granska källkritiskt
Powerpoint
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: