Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6B kap 1 Decimaltal

Skapad 2020-01-08 10:46 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det första kapitlet kommer vi att träna på att göra beräkningar med decimaltal, avrunda decimaltal och se sambandet mellan bråk och decimaltal.. Vilken nytta har du av att kunna göra beräkningar? Jo, det ger dig en större förståelse för positionssystemet och tal. Och det är enklare och snabbare att kunna räkna ett tal med papper och penna, än att ta ur mobilen ur fickan och ta av vantarna i -10 grader!

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Samband mellan bråk och decimaltal.
 • Avrunda decimaltal.
 • Addition och subtraktion med decimaltal.
 • Multiplikation och division med decimaltal.
 • Avrundning av divisionstal.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.

 

Begrepp

decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, avrunda, "med en tiondels noggrannhet"

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6B kap 1 Decimaltal

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Utför beräkningar med tal i decimalform vid huvudräkning
Ex: 2,5+1,9-3,8 8x0,08
 • Ma  E 6
Avrundar decimaltal
Ex: Avrunda talet 6,974 med en tiondels noggrannhet
 • Ma  E 6
Växlar mellan bråkform och decimalform
Ex: 138/100 1 7/10 3 6/1000
 • Ma  E 6
Storlekordnar tal i decimalforn
Ex: Vad är störst? 1,3 eller 1,29
 • Ma  E 6
Avrundar decimaltal
Ex: Avrunda talet 5,647 till närmaste a) ental b) tiondel c) hundradel
 • Ma  E 6
Använder fungerande metoder för att utföra additioner med tal i decimalform
Ex: 4,20 + 7,63
 • Ma  E 6
Använder fungerande metoder för att utföra subtraktioner med tal i decimalform
Ex: 7 - 2,26
 • Ma  E 6
Använder fungerande metoder för att utföra multiplikationer med tal i decimalform
Ex: 6 x 1,3 10 x 4,56
 • Ma  E 6
Använder fungerande metoder för att utföra divisioner med tal i decimalform
Ex: 7,8/10 560/100 8,4/4
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Använder och förstår begreppet avrunda
Ex: Avrunda talet 4,8 till närmaste ental.
 • Ma  E 6
Förstår begreppet "avrunda med en tiondels noggrannhet"
Ex: Avrunda talet 4,38 med en tiondels noggrannhet.
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra sina tankar
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: