Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Repetera addition och subtraktion 0-100

Skapad 2020-01-08 10:46 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
En pedagogisk planering i matematik år 1-3, läromedel Mitt i Prick.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer få öva alla 5 förmågor i matematik, från Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0-100. Du kommer att få arbeta laborativt och ibland tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

De här förmågorna ska vi träna på:

Du ska utveckla följande förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 

Bedömning:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • förstår och kan använda talen 0-100
 • kan lösa uppgifter genom att först addera till helt tiotal
 • kan lösa uppgifter genom att först subtrahera till helt tiotal
 • kan lösa textuppgifter
 • kan lösa uppgifter med mellanled
 • kan göra en talfamilj 
 • kan skilja på udda och jämna tal

Undervisning/arbetsmetoder:

Du ska få lär dig:

 • talen 0-100
 • tiotalsövergångar i addition och subtraktion 0-100
 • textuppgifter
 • addera och subtrahera med mellanled
 • den kommutativa lagen
 • att göra en talfamilj
 • att kunna skilja på udda och jämna tal

Du kommer att få arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

 

Redovisning av kunskaper:

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor
 • utföra genomgångna moment
 • göra diagnoserna och utvärderingen i Mitt i Prick
 • göra Skolverkets bedömning i matematik

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: