Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO kraft och rörelse

Skapad 2020-01-08 10:47 i Söderskolan Falkenberg
åk 2-3 kraft och rörelse
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Gunga gungbräda, åka skridskor eller åka rutschkana - det finns massor av lek som kan kopplas till kraft, rörelse och friktion. Vi använder oss av lek och rörelse för att testa och bli mer bekanta med begreppen kopplade till kraft och rörelse. Vi läser texter, provar och dokumenterar.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla förmågan att:

 • använda och samtala om begrepp som tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • utföra enkla undersökningar utifrån instruktioner. 
 • dokumentera undersökningarna genom att använda både bild och ord.
 • samtala och jämföra resultatet av dina undersökningar.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i samtal kring begreppen.
 • utföra undersökningar. 
 • dokumentera dina undersökningar.

Det gör jag genom att observera dig på lektionerna och titta på din dokumentation av undersökningarna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna detta genom att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • läsa faktatexter.
 • utföra undersökningar både inne och ute.
 • titta på film.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • samtala och diskutera.
 • dokumentera våra undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: